SHELL là gì


Shell là gì ?

Shell là chương trình giữa bạn và Linux (hay nói chính xác hơn là giữa bạn với nhân Linux). Mỗi lệnh bạn gõ ra sẽ được Shell diễn dịch rồi chuyển tới nhân Linux. Nói một cách dễ hiểu Shell là bộ diễn dịch ngôn ngữ lệnh, ngoài ra nó còn tận dụng triệt để các trình tiện ích và chương trình ứng dụng có trên hệ thống…

Các loại Shell thông dụng…


Trong thế giới Unix/Linux có rất nhiều Shell…

Shell Bourne (sh)

Do Steven Bourne viết, đó là Shell nguyên thuỷ có mặt trên hầu hết các hệ thống Unix/Linux…Nó rất hữu dụng cho việc lập trình Shell nhưng nó không xử lý tương tác người dung như các Shell khác…

Bourne Again Shell (bash)

Đây là phần mở rộng của sh, nó kế thừa những gì sh đã có và phá huy những gì sh chưa có…Nó có giao diện lập trình rất mạnh và linh hoạt…Cùng với giao diện lệnh dễ dung…Đây là Shell được cài đặt mặc định trên các hệ thống Linux.

Shell C (csh)

Đáp ứng tương thích cho người dung…Nó hỗ trợ rất mạnh cho những Programmer C…và với đặc tính tự động hoàn thành dòng lệnh…

Shell Korn (ksh)

Có thể nói đây là một Shell tuyệt vời, nó kết hợp tính năng ưu việt của sh và csh…

zsh

Đây là shell được đánh giá là mạnh nhất trong thời gian gần đây. Hỗ trợ rất nhiều những tính năng cực mạnh, nhưng việc cài đặt lại rất đơn giản. Tôi sẽ tập trung viết về zsh trong những bài viết sau đây.

Ngoài ra còn có một số Shell khác như: ssh, nfssh, mcsh…

MC (Midnight Commander) một Shell thực hiện yêu cầu của người dung thông qua môi trường đồ họa…Tương tự như
NC (Norton Commander) trong DOS…

Chức năng của shell

Việc thao tác trực tiếp tới kernel là rất phức tạp và đòi hỏi ký thuật cao, để trách sự phức tạp cho người sử dụng và để bảo vệ kernel từ những sai sót của người sử dụng ,shell đã được xây dựng thành lớp bao quanh kernel. Người sử dụng gửi yêu cầu tới shell, shell biên dịch chúng và său đó gửi tới kernel.

Thường với UNIX có ba loại shell được dung phổ biến ,cả ba đều nhằm mục đích cung cấp các chức năng său:
- Thông dịch lệnh
- Khởi tạo chương trình
- Dịch hướng vào ra
- Kết nối đường ống
- Thao tác trên file
- Duy trì các biến
- Điều khiển môi trường
- Lập trình shell
Hiện nay trên hệ điều hành Unix người ta đang sử dụng chủ yếu các loại shell là : bash, zsh, ...
Comments