NLP là gì ?

  NLP(Natural Language Processing) là khái niệm để chỉ các kĩ thuật, phương pháp thao tác trên ngôn ngữ tự nhiên bằng máy tính. Bạn cần phân biệt ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật… là những ngôn ngữ trong giao tiếp thường ngày) và ngôn ngữ nhân tạo ( như ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ máy, …).

 

Trong NLP có 2 quan điểm cơ bản :

1. Xử lý các từ ngữ bằng máy tính.

2. Làm cho máy tính hiểu được các từ ngữ.

Hiện tại, cả 2 hướng này đều đang được tích cực nghiên cứu và phát triển, nhờ đó rất nhiều các hệ thống hiệu quả đã và đang được tạo ra.

 

Các ứng dụng cơ bản của NLP :

1. Chế tạo các hệ thống Máy dịch, ví dụ như Google translation.

2. Xử lý văn bản và ngôn ngữ.

3. Tìm kiếm thông tin.

4. Chiết suất thông tin.

5. Tóm tắt văn bản.

6. Phân loại văn bản.

7. Data mining, web mining. 


Các bạn có thể đọc thêm về NLP tại Wikipedia 

.
Comments