Trang chủ‎ > ‎Nguyễn Văn Hải‎ > ‎Nghiên cứu‎ > ‎paper‎ > ‎

A Supervised Learning Approach to Automatic Synonym Identification based on Distribution Features

Abstract
Sự giống nhau về phân bố (Distribution similarity) được sử dụng nhiều trong NLP để tìm ra các các từ có quan hệ giống nhau về ngữ nghĩa.

Comments