Trang chủ‎ > ‎Nguyễn Văn Hải‎ > ‎

Báo cáo tuần

Lần 1: Tìm hiểu về tách từ trong tiếng Việt



Lần 2,3: Mô hình ngôn ngữ và các phương pháp làm mịn




Lần 4: ứng dụng mô hình ngôn ngữ trong mô hình dịch máy


Comments