Trang chủ‎ > ‎

Nguyễn Văn Hải

Sinh viên liên kết đại học Bách Khoa HoChiMinh- đại học khoa học kỹ thuật Nagaoka. Hiện đang học tập và nghiên cứu tại Ptn.Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên, do Pgs.Kazuhide Yamamoto chủ nhiệm.  E-mail: hai@jnlp.org

Nguyễn Văn Hải

Sinh viên liên kết đại học Bách Khoa HoChiMinh- đại học khoa học kỹ thuật Nagaoka.
Hiện đang học tập và nghiên cứu tại Ptn.Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên, do Pgs.Kazuhide Yamamoto chủ nhiệm.

E-mail: hai@jnlp.org