Trang chủ‎ > ‎

Lưu Tuấn Anh


Lưu Tuấn Anh
 • Đại học khoa học kĩ thuật Nagaoka ( Nagaoka University of Technology - NUT)
 • Ngành điện, điện tử và thông tin
 • Phòng nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Yamamoto Lab. 
【Liên hệ】
 • Email        : vietnamese@jnlp.org
 • Facebook : Rock Khuya
 • TopCoder : rockkhuya
 • GitHub       : rockkhuya
【Quá trình học tập】
 • Lớp Toán-Tin, trường Chuyên Thái Bình
 • Trường Nhật ngữ Đông Du
 • Trường Nhật ngữ Kanrin
 • Đại học khoa học kĩ thuật Nagaoka
【Công việc】
  • 2013/4~: Software engineer in OKWave Inc.

  【Từ khóa】
  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  • Học máy
  • Xử lý dữ liệu cực lớn
  • Khai thác thông tin
  • Trí tuệ nhân tạo
  【Nghiên cứu】
  • Ứng dụng phương pháp pointwise vào bài toàn tách từ tiếng Việt.
  • Ứng dụng pointwise vào bài toán thêm dấu cho tiếng Việt. 
  【Kiến thức】
  • Ngôn ngữ : C/C++, Python (trung cấp) , Rails 
  • OS : Window, Linux, Mac
  • Thuật toán
  Comments